Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσαν και λειτουργούν Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ωκεανογραφία". Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του "Επαγγελματικού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας" το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1974 από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών βάσει του Π.Δ. 781/1974.


Ήδη η από το 1974 λειτουργία του Μεταπτυχιακού της Ωκεανογραφίας ανέδειξε επιστημονικό δυναμικό το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της Επιστήμης της Ωκεανογραφίας στη χώρα μας καθώς και στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως αυτά της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα σημαντικός αριθμός διδασκόντων αλλά και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως στελέχη ή μέλη Επιτροπών σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς και Ιδρύματα.


Πρόσφατα, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ε.Ε., υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί επίσης στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία καθώς και στην οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Παράλληλα έχει ως στόχο οι νέοι επιστήμονες Ωκεανογράφοι που θα αποφοιτήσουν να συμβάλλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα και να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις της εποχής μας.


Χάρη στην οικονομική ενίσχυση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ αυξήθηκε ο αριθμός των επιστημόνων οι οποίοι διδάσκουν στο μεταπτυχιακό (32 μέλη ΔΕΠ, 43 εξωτερικοί συνεργάτες), αναβαθμίστηκε το περιεχόμενο των μαθημάτων και των σημειώσεων οι οποίες παρέχονται στους φοιτητές, εμπλουτίστηκε το διδακτικό και εποπτικό υλικό καθώς και η υποδομή του εργαστηριακού εξοπλισμού. Τέλος πραγματοποιείται σειρά πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο καθώς και εκπαιδευτικών ωκεανογραφικών πλόων επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

 

Απασχόληση πτυχιούχων

Σημαντικοί χώροι απασχόλησης των Ωκεανογράφων είναι τα Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΚΘΕ , ΙΘΑΒΙΚ, ΙΧΘΥΚΑ, ΕΘΙΑΓΕ ) και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στο Δημόσιο Τομέα, Ωκεανογράφοι απασχολούνται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Υδρογραφική Υπηρεσία). Η στελέχωση με ειδικούς επιστήμονες των διαφόρων υπηρεσιών είναι αναγκαία κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές ώστε να προωθηθεί η εκτέλεση έργων, η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου.

Άλλος τομέας στον οποίο είναι δυνατό να απορροφηθεί ένα σημαντικό ποσοστό επιστημόνων ειδικευμένων στη θάλασσα είναι αυτός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία, σε Τ.Ε.Ι. και σε Ι.Ε.Κ. αλλά και στις σχολές του Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην απασχόληση των Ωκεανογράφων στον Ιδιωτικό τομέα. Ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος και με μεγάλη δυναμική κλάδος είναι αυτός των υδατοκαλλιεργειών (παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση). Η αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως λιμενικά έργα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχειριστικών σχεδίων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ώστε να διασφαλίζει κάθε φορά τη σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των διαφόρων δράσεων.