Διοίκηση / Administration

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) αποτελείται από:

Πρόεδρος ΕΔΕ: Πούλος Σεραφείμ (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Αναστασάκης Γεώργιος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

Αναπληρωτής Διευθυντής: Δασενάκης Εμμανουήλ (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

Μέλη: Μεγαλοφώνου Περσεφόνη (Αναπλ. Καθηγήτρια,Τμήμα Βιολογίας)

Σοφιανός Σαράντης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής)

Καραγεώργης Αριστομένης (Ερευνητής Α', ΕΛΚΕΘΕ)

Καπίρης Κώστας (Ερευνητής Α', ΕΛΚΕΘΕ)

-------------------------------------

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελείται από:

Προέδρος: Αναστασάκης Γεώργιος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

Μέλη: Δασενάκης Εμμανουήλ (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

Μεγαλοφώνου Περσεφόνη (Αναπλ. Καθηγήτρια,Τμήμα Βιολογίας)

Σοφιανός Σαράντης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής)

Καραγεώργης Α.Ερευνητής Α ΕΛΚΕΘΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΠΣ ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕΘΕ