ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 28/12/2022 ολοκληρώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, ο έλεγχος των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 

Δείτε στο αρχείο παρακάτω τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο ΔΠΜΣ, τις προτεινόμενες διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες καθώς και το πρακτικό εσωτερικής αξιολόγησης από την ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ:

Αποτελέσματα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΔΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ 2023