ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

      Πρόεδρος ΕΔΕ:

  • Πούλος Σεραφείμ (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

      Μέλη:

  • Μεγαλοφώνου Περσεφόνη (Καθηγήτρια,Τμήμα Βιολογίας)
  • Σοφιανός Σαράντης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής)
  • Ραΐτσος-Εξαρχόπουλος Διονύσιος (Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Βιολογίας)
  • Καραβόλτσος Σωτήριος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)
  • Γώγου Αλεξάνδρα (Διευθύντρια Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ)
  • Μαχιάς Αθανάσιος (Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ)
  • Τυρά Άννα-Μαρία (Εκπρόσωπος φοιτητών 1ου έτους)
  • Γκικόπουλος Ιωάννης (Εκπρόσωπος φοιτητών 2ου έτους)