ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) για τη διετία 2022-2024:

      Πρόεδρος ΕΔΕ:

  • Σοφιανός Σαράντης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής)

      Μέλη:

  • Μεγαλοφώνου Περσεφόνη (Καθηγήτρια,Τμήμα Βιολογίας)
  • Πούλος Σεραφείμ (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)
  • Φλόκα Έλενα (Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής)
  • Καραβόλτσος Σωτήριος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)
  • Γώγου Αλεξάνδρα (Διευθύντρια Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ)
  • Μαχιάς Αθανάσιος (Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ)
  • Τυρά Άννα-Μαρία (Εκπρόσωπος φοιτητών 1ου έτους)
  • Γκικόπουλος Ιωάννης (Εκπρόσωπος φοιτητών 2ου έτους)