ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) για τη διετία 2022-2024:

      Διευθυντής Σπουδών:

  • Πούλος Σεραφείμ (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

     Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών:

  • Μεγαλοφώνου Περσεφόνη (Καθηγήτρια,Τμήμα Βιολογίας)

     Μέλη:

  • Σοφιανός Σαράντης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής)
  • Καραβόλτσος Σωτήριος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)
  • Γώγου Αλεξάνδρα (Διευθύντρια Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ)