ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

  • Εφαρμογές βασικών αναλυτικών χημικών τεχνικών στην Ωκεανο­γραφία
  • Καλή εργαστηριακή πρακτική, έλεγχος ποιότητας εργαστηριακών μετρήσεων
  • Προσδιορισμοί χημικών παραμέτρων σε νερά, ιζήματα, οργανισμούς
  • Οργανικός άνθρακας, Θρεπτικά συστατικά, Χλωροφύλλες, Ιχνοστοιχεία, Μέταλλα, Πετρελαιοειδή, Απορρυ­παν­τι­κά, Φαινόλες, κ.λπ.
  • Επεξεργασία αποτελεσμάτων, Διαγράμματα, Κατανομές