ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

  • Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού
  • Μέθοδοι παρατήρησης και πρόγνωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της κατανομής των φυσικών παραμέτρων στον ωκεανό
  • Εξισώσεις κίνησης και διατήρησης στον ωκεανό
  • Ρεύματα (ανεμογενής και θερμοαλατική κυκλοφορία)
  • Ωκεάνια κύματα