ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

  • Μεταβολίτες στους θαλάσσιους οργανισμούς και οι πιθανές χρήσεις τους
  • Φάρμακα από τη θάλασσα
  • Πρώτες ύλες από θαλάσσιους οργανισμούς