ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  • Προβολικά συστήματα και Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  • Τράπεζες ψηφιακών δεδομένων
  • Θεματικά επίπεδα πληροφοριών
  • Πρωτογενή και δευτερογενή επίπεδα πληροφόρησης
  • Θεματική χαρτογράφηση
  • Χάρτες και διαγράμματα μεταβολών και συμβάντων
  • Εφαρμογές στην Ωκεανογραφία