ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΣΚΟΠΙΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ

 • Υποθαλάσσια ακουστική
 • Συστήματα και μέθοδοι βυθομετρίας
 • Συστήματα πλευρικής σάρωσης
 • Μονοκαναλικά συστήματα συνεχούς ανάκλασης υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων
 • Πολυκαναλικά συστήματα διασκόπισης
 • Ερμηνεία των σεισμικών ανακλάσεων, διαχωρισμός και διάκριση σεισμικών ακολουθιών
 • Λογισμικά επεξεργασίας σεισμικών ψηφιακών καταγραφών SEG-Y (Datasonics, Cheseapeake, CODA, SeiSee και Kingdom)
 • Βαρυτικές μέθοδοι
 • Μαγνητικές μέθοδοι
 • Ηλεκτρικές μέθοδοι
 • Άλλοι μέθοδοι διασκόπισης
 • Επιχειρησιακή οργάνωση ερευνών διασκόπισης
 • Υποθαλάσσια τεχνικά έργα και έρευνα βυθού
 • Φαινόμενα αστάθειας βυθού