ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ

 • Δυνάμεις που δρουν στην ατμόσφαιρα και βασικές εξισώσεις κίνησης
 • Γεωστροφικοί άνεμοι
 • Δημιουργία και εξέλιξη θερμικών μετώπων στην ατμόσφαιρα
 • Καταιγίδες, συνοπτική κλίμακα καιρού
 • Στοιχεία κλιματικών διακυμάνσεων (φαινόμενο El Nino)
 • Στοιχεία του φαινομένου θερμοκηπίου και ο ρόλος του ωκεανού
 • Το θαλάσσιο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα και το ωκεάνιο στρώμα ανάμιξης
 • Νόμοι μεταφοράς στη διεπιφάνεια θάλασσας-ατμόσφαιρας
 • Ο ρόλος των ανεμογενών κυμάτων στην αλληλεπίδραση ωκεανού - ατμόσφαιρας
 • Βαθιά ανάμιξη και δημιουργία βαθιών νερών
 • Οι Βιο-γεω-χημικοί κύκλοι και η επίδρασή τους