ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗ

  • Φως, ραδιομετρία - φωτομετρία
  • Εισαγωγή στην οπτική ωκεανογραφία, απορρόφηση, σκέδαση και οι εγγενείς οπτικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού
  • Οπτικά ενεργά συστατικά της θάλασσας, θεωρία μεταφοράς της ακτινοβολίας και φαινόμενες οπτικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού
  • Μέθοδοι τηλεπισκόπησης, θαλάσσιο χρώμα και ατμοσφαιρική διόρθωση