ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CIVIS SUMMER SCHOOLS

CIVIS summer schools

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορίες για συμμετοχή φοιτητών σε CIVIS Summer Schools:

Milos

civis.eu/en/civis-courses/bridging-the-gap-between-volcano-tectonics-and-geochemistry

Nisyros

civis.eu/en/civis-courses/natural-processes-and-climate-risks-natrisks