ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών “Η ΣΘΕ Βιογραφείται: Αντικείμενα και Ιστορίες” έχει προγραμματισθεί νέα εκδήλωση με τίτλο: “Ωκεανογραφία: Πρόσωπα, θεσμοί και όργανα. Μια υπό διαμόρφωση ιστορία για τη μελέτη της θάλασσας στο τρίστρατο τριών ηπείρων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του “εν Αθήνησι” Πανεπιστημίου” η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 στις 14.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης της ΣΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σύνδεσμο:

https://hub.uoa.gr/oceanography-event/