ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ"

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία", θα γίνονται κάθε Παρασκευή 13:00-15:00, στην αίθουσα Α18 (Τμήμα Φυσικής, Κτήριο 5, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας, 1ος όροφος).

Έναρξη παραδόσεων: Παρασκευή 21/10/22