ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΠΜΣ "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ 2022-23

Δείτε εδώ την κατάσταση των επιτυχόντων για το 2022-23 και εδώ το σχετικό απόσπασμα πρακτικών με ΑΔΑ.