ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των μεταπτυχιακών φοιτητών για συνέδρια και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διπλωματική τους εργασία και τις δραστηριότητες του ΔΠΜΣ. Για να καλυφθεί οποιαδήποτε μετακίνηση θα πρέπει οι φοιτητές να ενημερώσουν εγκαίρως τον Διευθυντή του ΠΜΣ για τον σκοπό και τον χρόνο της μετακίνησης.

Οδηγίες ΕΛΚΕ για τη διενέργεια μετακινήσεων.