ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑ

Η κα Θεοδώρα Παραμάνα, Γεωλόγος- Ωκεανογράφος, θα παρουσιάσει την Διδακτορική Διατριβή της με θέμα :

"Integrated Marine Policy in view of Good Environmental Status (GES) Effective Management and Sustainability of the Μarine Εnvironment based on Βiogeochemical Ιndicators"

την Παρασκευή 15/12/2023  και ώρα 10:30, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ.

Ο επιβλέπων

Ομ. Καθηγητής  Εμμ. Δασενάκης