ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Ιωάννη Γκικόπουλου (Α.Μ. 22014) με τίτλο:

"Μελέτη ιχνοστοιχείων και της αλληλεπίδρασής τους με την οργανική ύλη στο επιφανειακό μικροφίλμ λιμναίων υδάτων",

η οποία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Χημείας, τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.