ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κυριάκου Αθανασιάδη με τίτλο:

«Composition, abundance and biomass of microplanktonic unicellular eukaryotic communities during bloom periods in Thessaloniki Bay»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 18:00.

Για να συνδεθείτε στην παρουσίαση ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1bb51114b0bcc47f427fed5619c0c04a