ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΦΑΚΗ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΦΑΚΗ με τίτλο:

«Καταγραφή και μελέτη της βιολογίας και οικολογίας Λεσσεψιανών μεταναστών στην περιοχή της Ρόδου»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:30 στην αίθουσα Χαρίτου του Τομέα Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας.

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Μεγαλοφώνου Περσεφόνη, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα),

Λευκαδίτου Ευγενία, Ερευνήτρια, ΕΛΚΕΘΕ

Δαμαλάς Δημήτριος, Ερευνητής, ΕΛΚΕΘΕ

Δείτε την πρόσκληση εδώ.