ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗ με τίτλο:

«Ensemble-based oil spill model prediction using stochastic wind forcing»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 15.00 στην αίθουσα Α15 του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής.

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Σοφιανός Σαράντης (Επιβλέπων), Φλόκα Έλενα, Βερβάτης Βασίλειος

Δείτε την πρόσκληση εδώ.