ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ (Α.Μ. 219001) με τίτλο: «Implicit large eddy simulation of a model ocean surface stratified turbulent Ekman layer», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 1-7-2021 και ώρα 13:00.

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αποστέλλοντας email στο emoutziki@phys.uoa.gr μέχρι την 30η Ιουνίου και ώρα 15:00, ώστε να αποσταλεί έγκαιρα η πρόσκληση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας WEBEX (Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΜΑΣΤΕΡ ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ»)

Δείτε εδώ την πρόσκληση.