ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ με τίτλο:

«Επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στη σύνθεση των μακροφυκών σε σκληρά υποστρώματα στην Ελλάδα»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 15.00 στην αίθουσα «Μητράκος» του Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας, και εξ’ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου Webex https://uoa.webex.com/meet/iadamaki.

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Αδαμάκης Ιωάννης – Δημοσθένης (Επιβλέπων), Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Faulwetter Sarah

Δείτε την πρόσκληση εδώ.