ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΔΑΝΑΗΣ ΓΚΑΓΚΙΟΥΖΗ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας Δανάης Γκαγκιούζη με τίτλο:

«Συγκριτική μελέτη των τεχνικών ICP-MS για τη μέτρηση των βαρέων μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Εφαρμογή σε δείγματα της τελικής εξόδου των λυμάτων του ΚΕΛ Ψυττάλειας»

η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30.