ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΟΖΑ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας Ευαγγελίας Μποζά (Α.Μ. 7114122100007) με τίτλο:

«A twin numerical model experiment for assessing the impact of the Black Sea Water inflow on the Aegean dynamics and biogeochemistry»,

η οποία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Α15 του Τμήματος Φυσικής, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14.00.