ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΔΑΡΟΥ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΔΑΡΟΥ (Α.Μ. 201802) με τίτλο:

"Διερεύνηση των πληθυσμιακών εξάρσεων μεδουσών (Pelagia noctiluca) στον Κορινθιακό Κόλπο με βάση τις πιθανές σχέσεις τους με ωκεανογραφικές παραμέτρους",

η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, μέσω Webex: https://uoa.webex.com/meet/draitsos.