ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ (Α.Μ. 217011) με τίτλο: «Η επίδραση της θολερότητας στη δυναμική της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (με χρήση αριθμητικού μοντέλου)», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 26-7-2021 και ώρα 12:00.

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αποστέλλοντας email στο emoutziki@phys.uoa.gr μέχρι την 26η Ιουλίου και ώρα 10:00, ώστε να αποσταλεί έγκαιρα η πρόσκληση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας WEBEX (Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΜΑΣΤΕΡ ΠΑΤΕΡΑΚΗ»).

Δείτε εδώ την πρόσκληση