ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΝΕΦΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΥ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας ΝΕΦΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΥ με τίτλο:

«Η μελέτη των οικοφυσιολογικών αποκρίσεων του είδους Halophilastipulaceaσε καταπονήσεις προερχόμενες από υδατοκαλλιέργειες»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:30 στην αίθουσα "Μητράκος" του Τομέα Βοτανικής, του Τμήματος Βιολογίας και εξ’ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου Webex

https://uoa.webex.com/meet/iadamaki

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Αδαμάκης Ιωάννης-Δημοσθένης, Επίκουρος Καθηγητής (Επιβλέπων),

Faulwetter Sarah, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Ράμφος Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δείτε την πρόσκληση εδώ.