ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΝΕΟΦΥΤΑΣ ΘΕΟΡΗ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας Θεορή Νεοφύτας με τίτλο:

«Απομόνωση, καλλιέργεια και χαρακτηρισμός στελεχών λιμνοθαλάσσιων μικροφυκών»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 13/02/2024 και ώρα 13:30 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.live.com/meet/9459724422572?p=73HP789cOy3zGgVz

(και https://teams.live.com/meet/9448915540220?p=k9MA4U0fU54vHCxw, για μετά τις 2:30).