ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η διακοπή μαθημάτων κατά τις ημέρες διενέργειας των φοιτητικών εκλογών αφορά αποκλειστικά και μόνο το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ως εκ τούτου τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ τις ημέρες εκείνες θα πραγματοποιηθούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αν. Καθ. Σ. Σοφιανός