ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος" χορηγεί δύο (2) υποτροφίες (απαλλαγή διδάκτρων) στους παρακάτω πρωτοετείς φοιτητές, με βάση τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου:

1. Κατσικάτσος Νικόλαος

2. Οικονόμου Αικατερίνη