ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (ΑΚΑΔ. ΕΤ. 2022-23)

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος", στη Συνεδρίασή της την 30-3-2023, ενέκρινε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών (απαλλαγή διδάκτρων) στους παρακάτω πρωτοετείς φοιτητές, με βάση τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου:

1. Βαρώτσου Ευφροσύνη

2. Κάτσενος Ηλίας