ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18

Με βάση τον Ν.4957/2022, οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδ. έτος 2017-18, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο μέχρι 31/12/2024, καθώς μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν δύναται να τους απονεμηθεί τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών.