ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Νικόλαου Κατσικάτσου (Α.Μ. 7114122100002) με τίτλο:

«Μελέτη της επίδρασης της τέφρας δασικών πυρκαγιών στις παραμέτρους ποιότητας υδάτων λιμναίου περιβάλλοντος»,

η οποία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Χημείας την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10.00.