ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Καλείστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Α.Μ. 216021) με τίτλο: «Μορφολογική Εξέλιξη του Κεντρικού Κυπαρισσιακού Κόλπου», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 16-7-2021 και ώρα 11:00.

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αποστέλλοντας email στο emoutziki@phys.uoa.gr μέχρι την 14η Ιουλίου και ώρα 12:00, ώστε να αποσταλεί έγκαιρα η πρόσκληση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας WEBEX (Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΜΑΣΤΕΡ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ»).

Δείτε εδώ την πρόσκληση.