ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ-ΜΑΝΩΛΗ ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. ΠΑΝΤΕΛΗ-ΜΑΝΩΛΗ ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ με τίτλο:

«Επίδραση του κύματος στη δυναμική της θάλασσας, με εφαρμογή στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 15:30 στην αίθουσα Α15 του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής.

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Σοφιανός Σαράντης (Επιβλέπων), Κατσαφάδος Πέτρος, Βερβάτης Βασίλειος

Δείτε την πρόσκληση εδώ.