ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τίτλο:

«ΛΙΠΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00.

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

Βασίλειος Ρούσσης, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής (Επιβλέπων),

Αθηνά Αμίλλη-Οικονόμου, Ομότιμος Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

Ευσταθία Ιωάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής

Σύνδεσμος συμμετοχής στην παρουσίαση: uoa.webex.com/uoa/j.php