ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣ ΕΣΤΕΡ ΣΚΥΛΑΚΗ

Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κας ΈΣΤΕΡ ΣΚΥΛΑΚΗ (Α.Μ. 219002), με τίτλο:

"Study of the major sources and the effect of physical and biogeochemical processes on the transport and cycling of organic contaminants in the open areas of the Hellenic Seas",

η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω webex.

Σύνδεσμος συμμετοχής στην παρουσίαση: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m38c5abb41d6b476259a45a0720fafc81