ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", ΑΚ. ΕΤ. 2022-23

Καλούνται οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» σε συνέντευξη, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 10:00, με την ακόλουθη σειρά:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ:

1) 89811

2) 83676

3) 84945

4) 81602

5) 81462

6) 83773

7) 81745

8) 79054

9) 82305

10) 75553

11) 84047

12) 76925

13) 73886

14) 84434

15) 59097

16) 84951

17) 84962

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Οι λεπτομέρειες σύνδεσης θα αποσταλούν στους υποψηφίους σε ηλεκτρονικό μήνυμα.